top of page

WAT WE DOEN

​Wigwam is meer dan kinderopvang alleen: dagelijks zijn er verschillende activiteiten die verder gaan dan de opvang voor baby's en peuters. Spel- en ontmoetingsmomenten, activiteiten en infosessies rond verschillende pedagogische en maatschappelijke thema's, de gratis weggeefwinkel, enzovoort. 

Al deze deelwerkingen zijn naar ons aanvoelen ook niet meer van elkaar te scheiden en zijn dan ook de uiteindelijke missie van Wigwam: gezinnen met jonge kinderen op verschillende manieren met elkaar in contact brengen en een zo breed mogelijke ondersteuning bieden. Deze ondersteuning gebeurt niet alleen in Wigwam: gezinnen worden in contact gebracht met verschillende sociale organisaties uit de buurt om een netwerk van ondersteuning te kunnen bieden.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van wat we allemaal ondernemen en vooral ook waarom we dit doen.

SAMEN LEVEN

=

SAMEN ZORGEN

Kinderopvang
Kinderopvang voor baby's en peuters

​​

Bij de oprichting van Wigwam in 1995 waren er 14 plaatsen voor kinderen. Ondertussen zijn we vele jaren verder en zijn er 35 kindplaatsen in trap 3(*) en 4 plaatsen dringende opvang, verdeeld over drie leefgroepen. In al die jaren is ook de regelgeving in de kinderopvang gegroeid en veranderd. (*trap 3: een kinderdagverblijf in trap 3 moet specifieke aandacht hebben en voorrang geven aan kwetsbare gezinnen en moet minstens 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen opvangen.) 

Vanuit onze voorgeschiedenis richten we ons nog steeds op meer kwetsbare en kansarme gezinnen. Ongeveer 80% van de kinderen (en dus ook gezinnen) in Wigwam behoren tot een kwetsbare doelgroep. Toch streven we hier ook naar een sociale mix van gezinnen: Wigwam is ervan overtuigd dat alle gezinnen een meerwaarde kunnen betekenen voor elkaar en ze van elkaar kunnen leren.

Ontwikkeling en welbevinden 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de eerste levensjaren van een kind cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind. In deze periode worden de fundamenten gelegd voor het latere leven. In Wigwam wordt dan ook in de eerste plaats veel aandacht geschonken aan het welbevinden van kinderen. Het creëren van een emotioneel veilige en stabiele omgeving waarin kinderen de mogelijkheid krijgen om zich veilig te hechten en vertrouwen kunnen leren opbouwen in hun omgeving, met volwassenen en in relaties, komt dan ook op de allereerste plaats. Kinderen krijgen ook veel warmte, knuffels en individuele positieve aandacht.

Wanneer kinderen zich emotioneel veilig voelen en hun welbevinden goed is, zijn ze automatisch meer betrokken, hebben interesse in hun omgeving en maken gebruik van de ontwikkelingskansen die ze krijgen. Kinderen zullen zo meer exploreren en zelf sneller zaken ontdekken en leren.

Er wordt in de leefgroepen extra ingezet op het stimuleren van motorische ontwikkeling (lopen, springen, klimmen, puzzelen, knutselen, zelfstandig eten, ...), op taalstimulering (boekjes lezen, voorlezen, verwoorden,...) en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (samen spelen, delen, ...). Het pedagogisch beleid in Wigwam wordt van dichtbij gevolgd door de pedagogisch medewerkers en regelmatig geëvalueerd en besproken tijdens teamvergaderingen.

Inclusieve kinderopvang: kinderen met specifieke zorgbehoeften

Ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte (mentale of fysieke beperkingen, medische problematiek, …) is er plaats in Wigwam. Bij de zorg voor en begeleiding van deze kinderen hanteren de begeleiders een pedagogische aanpak op maat van ieder kind. We stimuleren kinderen in ontwikkelingstaken en –mogelijkheden en houden daarbij uiteraard rekening met het feit dat de ontwikkelingsleeftijd kan verschillen van de kalenderleeftijd. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte en hun gezin krijgen een aangepaste en/of intensievere ondersteuning.  

Spel en ontmoeting

Spel en ontmoeting

 

Sinds de oprichting van Wigwam – en nog steeds - staat ontmoeting centraal in onze werking. Niet alleen kinderen ontmoeten elkaar in de kinderopvang, maar ook ouders en kinderen komen samen tijdens de dagelijkse onthaalmomenten of tijdens de spel- en ontmoetingsmomenten. Waarom hecht Wigwam hier zoveel belang aan? Voor jonge en/of geïsoleerde gezinnen is het belangrijk om een netwerk rondom zich te kunnen opbouwen. Doorheen het laagdrempelige ontmoeten kunnen ze de zorg voor hun kinderen delen: vragen, problemen, maar ook de leuke momenten worden besproken.

Tijdens ontmoetingsmomenten zijn ook kinderen welkom: zij kunnen op ontdekking gaan in de ruimte, leren samen spelen met andere kinderen. 

Ook hier vertrekt Wigwam vanuit de visie van diversiteit en respect voor elkaar. Elk gezin met jonge kinderen is dan ook welkom, ook al wordt het kindje niet opgevangen in de kinderopvang van Wigwam.Openingsuren van de spel- en ontmoetingsruimte

De spel- en ontmoetingsruimte is meerdere malen per week geopend voor alle gezinnen. Tijdens sommige schoolvakanties zijn we gesloten. De info vind je op de pagina Nieuws en Agenda. Door de veiligheidsmaatregelen betreffende Covid-19 zijn er afwijkende openingsuren: + Maandag van 7u tot 9u30

+ Dinsdag van 7u tot 9u30
+ Woensdag van 7u tot 9u30 en van 14u tot 16u
+ Donderdag van 7u tot 12u
+ Vrijdag van van 7u tot 9u30

+ Afwijkende openingsuren tijdens schoolvakanties!

Voor meer info kijk op de pagina 'Nieuws en agenda'

Gezinsondersteuning
Gezinsondersteuning

​​

Het ondersteunen van gezinnen is iets waar dagelijks iedere medewerker in Wigwam mee de schouders onder zet.

Groepsaanbod

Wekelijks gaan er activiteiten en infosessies door in Wigwam met uiteenlopende thema's: opvoeding, gezonde voeding, zindelijkheid, het belang van kleuterschool, EHBO voor jonge kinderen, en nog veel meer. Jaarlijks gaan we ook met ouders op bezoek in de kleuterscholen in de brede buurt om ouders een bewuste schoolkeuze te laten maken voor hun kind Het doel van deze activiteiten is gezinnen informeren en sensibiliseren rond al deze thema's.

Weggeefwinkel en naaiatelier

Met het wekelijkse naaiatelier en de gratis weggeefwinkel proberen we in Wigwam verschillende doelen te bereiken: ouders de kans geven elkaar te leren kennen in een andere context, en deze gezinnen ook materiële ondersteuning te bieden. Zo wordt tweedehandsmateriaal ingezameld (kinderkleren, speelgoed, kleine huisraad of zaken als kinderbedjes, koetsen, verzorgingsmateriaal, ...) en kunnen ouders tweemaal per week terecht om dingen uit te kiezen. Zaken die beperkt zijn in aanbod worden meer gericht herverdeeld onder gezinnen. 
 

Weggeefwinkel:

+ woensdag van 9u tot 11u30

+ donderdag van 9u tot 11u30

Naaiatelier:

+ donderdag van 9u30 tot 11u30

+ Afwijkende openingsuren tijdens schoolvakanties!

+ Tijdens schoolvakanties is er geen naaiatelier!

Individuele ondersteuning

In Wigwam is er ook plaats voor individuele ondersteuning van gezinnen. Zij kunnen bij ons terecht voor vragen, problemen rond verschillende thema's zoals opvoeding, opleidingen en school, administratieve beslommeringen, financiën of budgetbeheer, huisvesting, tewerkstelling, vrije tijd, ... Samen bekijken we welke stappen kunnen genomen worden om een oplossing te vinden. Vaak gebeurt dit in samenwerking met andere organisaties zoals scholen, OCMW, CAW, het Regioteam van Kind en Gezin, wijkgezondheidscentrum, huisvestingsmaatschappij, ... Wegeefwinkel
Een open (t)huis voor de buurt

Een open (t)huis voor iedereen in de buurt

Iedereen is welkom in onze werking, en op deze manier willen we een brug slaan naar welzijnsorganisaties, scholen en buurtwerkingen in de nabijgelegen wijken en verdere buurt. Samen met gezinnen gaan we regelmatig op bezoek bij een verzorgingstehuis, we gaan op bezoek in de kleuterscholen, we leren het aanbod kennen in Hal 5 en gaan er bewegen met onze kinderen, gaan wandelen in het park, … Verder gaan we vanuit activiteiten met ouders op een bewuste manier naar de supermarkt, gaan we op bezoek bij andere zorginstanties in de buurt, brengen we een bezoek aan de bibliotheek enzovoort. Ook werken we mee met Huis van het Kind Leuven en andere kinderdagverblijven in de buurt/wijk aan het KOALA-project om kwetsbare en geïsoleerde gezinnen toe te leiden naar kinderopvang en kind-ouderactiviteiten. 

Vanuit de opgebouwde vertrouwensband met gezinnen zetten we op een laagdrempelige en actieve manier de stap naar deze partners, dewelke willen meewerken in de zorg voor gezinnen. Zodra deze eerste drempel genomen is, ervaren we dat gezinnen sneller de weg vinden naar deze partners.

 

Wigwam tracht op deze manier verschillende banden in de wijk op te bouwen, om tot een krachtgericht netwerk te komen samen met al deze partners om kinderen, gezinnen, … een zo breed mogelijk netwerk van ondersteuning te bieden.

bottom of page